ေျမြအဆိပ္ထက္ျပင္းတဲ့ ....

ေဒြး , အိၿႏၵာေက်ာ္ဇင္

Click here to watch the movie