သက္မြန္ၿမင့္
ဘာမီတြန္
ရန္ေအာင္ ၊ ေနတိုး ၊ ထြန္းအိၿႏၵာဗို ၊ သက္မြန္ၿမင့္၊ ေမာစ့္ ၊ ေမတၱာ ၊ ခ်စ္စရာ ၊ ေကာင္းစံ
လြဲေနတာေတြ တည့္လိုက္ပါ
ႏိုင္းႏိုင္း ၊ သက္မြန္ၿမင့္ ၊ ဝမ္းဝမ္း ၊ ဂ်ဴးဂ်ဴးေက
ဝကၤပါမိုးတိမ္ ထက္ဆီသုိ႔
ဟိန္းေဝယံ ၊ သက္မြန္ၿမင့္
ႏႈတ္၍မရေသာၿမား
ခန္႔စည္သူ ၊ ေကာင္းၿပည့္ ၊ သက္မြန္ၿမင့္ ၊ သတၱိ ၊ ရွက္တယ္
ေမာင့္မေဟသီ
သူထူးစံ ၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ၊ သက္မြန္ၿမင့္ ၊ ႏိုဗယ္ေက်ာ္ေက်ာ္
ႏွစ္ထပ္ကိန္း
ၿမင့္ၿမတ္ ၊ သက္မြန္ၿမင့္ ၊ သဒၵါထက္ ၊ ေဇာ္ဦး ၊ အရိုင္း ၊ ညီေဂ်ာ္ ၊ ဌက္ေပ်ာေၾကာ္ ၊ ကင္းေကာင္
ဗလာမပါခ်စ္ကံစမ္းမဲ
မင္းေမာ္ကြန္း ၊ သက္မြန္ၿမင့္ ၊ အရိုင္း
လပ္(ဖ္)စတိုရီ
ခန္႔စည္သူ ၊ သက္မြန္ၿမင့္ ၊ စိုးမိုးၾကည္ ၊ ေဇာ္ဦး ၊ ထူးသာ ၊ ေကာင္းစံ
ဂႏၶာရီ ႏွင္းဆီ
ဟိန္းေဝယံ ၊ သက္မြန္ၿမင့္ ၊ ေမသန္းႏု ၊ ရဲသီဟကို
အႏၲိမေကာင္းကင္ၿပာ
ၿမင့္ၿမတ္ ၊ သက္မြန္ၿမင့္ ၊ ထြန္းထြန္းဝင္း ၊ ရဲမြန္ ၊ ထူးမြန္